Financiële Cijfers van Ajax

Overzicht van de de belangrijke data uit de jaarverslagen van Ajax sinds 2005-06 om een idee te geven hoe Ajax er financiëel voor staat.

Seizoen Omzet Bedrijfslasten Winst Transfer
Resultaat
Winst na
Transfers
2020-21 125,159,000 158,313,000 -33,154,000 25,564,000 -7,590,000
2019-20 162,299,000 165,403,000 -3,104,000 31,943,000 28,839,000
2018-19 199,495,000 165,229,000 34,266,000 33,927,000 68,193,000
2017-18 92,977,000 105,179,000 -12,202,000 14,382,000 2,180,000
2016-17 118,223,000 109,851,000 8,372,000 60,516,000 68,888,000
2015-16 93,422,000 92,767,000 655,000 -1,992,000 -1,337,000
2014-15 105,412,000 92,225,000 13,187,000 15,635,000 28,822,000
2013-14 103,780,000 95,103,000 8,677,000 12,500,000 21,177,000
2012-13 105,629,000 95,402,000 10,227,000 12,900,000 23,127,000
2011-12 104,488,000 91,434,000 13,054,000 -5,400,000 7,654,000
2010-11 97,122,000 95,278,000 1,844,000 4,438,000 6,282,000
2009-10 69,113,000 82,270,000 -13,157,000 -13,484,000 -26,641,000
2008-09 67,154,000 80,125,000 -12,971,000 10,200,000 -2,771,000
2007-08 61,892,000 77,146,000 -15,254,000 25,600,000 10,346,000
2006-07 64,891,000 66,306,000 -1,415,000 -12,600,000 -14,015,000

De eerste 3 kolommen zijn de Omzet, Bedrijfslasten en Winst zonder transfers te beschouwen. De 4de kolom is het resultaat op transfers (wat er is verkocht en op andere manieren aan transfers is binnengekomen (b.v. opleidingsvergoedingen, doorverkooppercentages) minus wat er is afgeschreven (afschrijvingen vergoedingssommen)). De 5de kolom is de winst inclusief het transfer resultaat.

Seizoen Europese
Premies
Voetbal
Inkomsten
Andere
Inkomsten
Omzet Lonen Andere
Kosten
Bedrijfslasten Winst
2020-21 43,582,000 47,943,000 77,216,000 125,159,000 94,729,000 63,584,000 158,313,000 -33,154,000
2019-20 45,521,000 89,276,000 73,023,000 162,299,000 92,401,000 73,002,000 165,403,000 -3,104,000
2018-19 77,891,000 131,064,000 68,431,000 199,495,000 92,172,000 73,057,000 165,229,000 34,266,000
2017-18 1,066,000 34,437,000 58,540,000 92,977,000 52,836,000 52,343,000 105,179,000 -12,202,000
2016-17 15,451,000 55,575,000 62,648,000 118,223,000 55,096,000 54,755,000 109,851,000 8,372,000
2015-16 5,476,000 39,907,000 53,515,000 93,422,000 46,910,000 45,857,000 92,767,000 655,000
2014-15 12,026,000 49,055,000 56,357,000 105,412,000 44,906,000 47,319,000 92,225,000 13,187,000
2013-14 12,080,000 48,432,000 55,348,000 103,780,000 48,378,000 46,725,000 95,103,000 8,677,000
2012-13 10,783,000 46,237,000 59,392,000 105,629,000 46,881,000 48,521,000 95,402,000 10,227,000
2011-12 10,194,000 48,052,000 56,436,000 104,488,000 45,001,000 46,433,000 91,434,000 13,054,000
2010-11 11,952,000 51,594,000 45,528,000 97,122,000 51,323,000 43,955,000 95,278,000 1,844,000
2009-10 1,582,000 32,106,000 37,007,000 69,113,000 48,476,000 33,794,000 82,270,000 -13,157,000
2008-09 525,000 30,226,000 36,928,000 67,154,000 42,943,000 37,182,000 80,125,000 -12,971,000
2007-08 308,000 29,328,000 32,564,000 61,892,000 45,161,000 31,985,000 77,146,000 -15,254,000
2006-07 441,000 31,179,000 33,712,000 64,891,000 35,510,000 30,796,000 66,306,000 -1,415,000

De 4de kolom bevat alle lonnen, ook van niet voetballers. De 5de kolom bevat alle andere kosten. De 6de kolom zijn de premies die door de UEFA worden betaald op basis van de resultaten in de Europese toernooien (niet inclusief de europese recettes). De 7de kolom zijn alle inkomsten gerelateerd aan de gespeelde wedstrijden, inclusief de premies. De 8ste kolom zijn alle andere inkomsten.

Seizoen Afschrijvingen (Ajax) Resultaat (Ajax) Balans (Ajax) Debiteuren Eigen
Vermogen
2020-21 60,503,000 86,067,000 138,511,000 51,736,000 221,953,000
2019-20 52,533,000 84,476,000 161,290,000 50,771,000 228,683,000
2018-19 38,688,000 72,615,000 158,069,000 68,178,000 209,551,000
2017-18 24,979,000 39,361,000 87,975,000 53,674,000 157,649,000
2016-17 18,100,000 78,616,000 54,565,000 52,621,000 158,442,000
2015-16 14,600,000 12,608,000 47,201,000 15,907,000 108,811,000
2014-15 11,700,000 27,335,000 42,311,000 23,329,000 110,222,000
2013-14 9,300,000 21,800,000 22,362,000 15,953,000 88,113,000
2012-13 11,100,000 24,000,000 16,704,000 21,754,000 71,724,000
2011-12 19,000,000 13,600,000 19,288,000 25,032,000 54,112,000
2010-11 20,722,000 25,160,000 30,664,000 23,465,000 44,578,000
2009-10 19,667,000 6,183,000 38,797,000 18,211,000 39,228,000
2008-09 18,300,000 28,500,000 44,350,000 31,533,000 61,789,000
2007-08 22,700,000 48,300,000 31,828,000 35,552,000 65,442,000
2006-07 13,100,000 500,000 24,478,000 12,240,000 57,852,000
2005-06 12,200,000 2,100,000 37,441,000 19,380,000 68,284,000

Stel een speler wordt voor 30 miljoen getransfereerd en tekent een contract bij Ajax voor 5 jaar, en het contracct gaat in vanaf 1 juli 2022. Ajax zal dan (als de speler zijn hele contract uitdient bij Ajax) vanaf seizoen 2022-23 5 seizoenen lang elk jaar 6 miljoen Afschrijven. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor deze transfer uitgesmeerd worden over de jaren dat deze speler daadwerkelijk bij Ajax speelt.

Het bedrag waarvoor een speler wordt getransfereerd naar Ajax komt in eerste instantie op de Balans terecht, en de afschrijvingen zorgen ervoor de de balanspost telkens verminderd en aan het eind van de contractduur op 0 staat. In bovenstaande voorbeeld zou de speler aan het eind van seizoen 2022-23 voor 24 miljoen euro op de balans staan. Let op dat deze balanspost geen goede benadering is voor de waarde van de selectie, veel belangrijke informatie wordt niet meegenomen. Zo komen spelers uit de eigen jeugd nooit op deze balanspost terecht terwijl ze wel regelmatig (voor grote bedragen) worden verkocht, zitten er bij het aantrekken van spelers ook regelmatig miskopen waarbij al snel duidelijk is dat er geen restwaarde is, en zijn er ook spelers waarvan al ansle duidelijk is dat ze juist veel waardevoller zijn geworden.

Het Resultaat is de verkoopwaarde minus de waarde waarvoor de speler nog op de balans stond, plus eventuele opleidings en solidariteitsvergoedingen en inkomsten uit doorverkooppercentages die gedurende een seizoen zijn ontvangen. Let op dat het kan zijn dat het resultaat negatief is als spelers voor een lager bedrag verkocht worden dan dat ze nog op de balans staan.