Correcties en Toevoegingen

Alhoewel het ons doel is om zo volledig en correct mogelijk de data weer te geven is het onvermijdelijk dat we incompleet zijn, en zal de data ook zeker fouten bevatten. Hulp om de data zo compleet en correct mogelijk te krijgen is altijd welkom.

We hebben plannen om een forum of discussie mogelijkheid aan de website toe te voegen, en wellicht kan deze dan als platform dienen om informatie over incompleetheid of incorrecties te communiceren, maar vooralsnog verzoeken we gebruik te maken van de e-mail corrections at afc-ajax dot info