Ajax verlengt contract Marc Overmars

Ajax verlengt contract Marc Overmars

18 maart, 2019 - www.ajax.nl

De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV wil het contract met Marc Overmars verlengen tot en met 30 juni 2024. Dit met inachtneming van de daarbij geldende procedure, waardoor de directeur voetbalzaken bij de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan worden herbenoemd voor de nieuwe periode.

Opgeslagen onder: Marc Overmars